Functieanalyse

Goede informatie over een functie is voor ons een voorwaarde voor kwalitatief goed assessment onderzoek. Om mensen goed te kunnen beoordelen, moet je immers weten wat belangrijk is om succesvol te zijn. Dat betekent dat we ons van te voren goed oriënteren op een functie en de context waarin iemand moet functioneren. Meestal komen we langs voor een gesprek, waarin we ons op een gestructureerde wijze een goed beeld vormen van taken, te behalen resultaten en competenties. Veel meer dan een uur hoeft zo’n gesprek doorgaans niet te duren. De relevante competenties vertalen we zo veel mogelijk in concreet gedrag. Op die manier wordt duidelijk wat in een functie het effectieve gedrag is dat tot de gewenste resultaten leidt.

Het kan de moeite waard zijn om te investeren in een uitgebreide functieanalyse, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop van een dag. Dat kan het geval zijn wanneer er nieuwe functies ontstaan of wanneer functies na een reorganisatie een andere invulling krijgen. De keuze voor een uitgebreide functieanalyse kan ook voortkomen uit de behoefte aan een goed beoordelingssysteem.

In zo’n workshop gaan uiteenlopende mensen uit een bedrijf onder leiding van twee adviseurs van PKG Bedrijfspsychologen gericht met elkaar in gesprek, zodat een breed gedragen beeld ontstaat van een functie. Het resultaat van zo’n workshop is een uitgebreid document waarin onder andere prestatie-indicatoren worden benoemd om resultaten van een individu of groep goed te kunnen beoordelen en gedragsvoorbeelden van effectief en niet effectief gedrag behorend bij de competenties.

Een dergelijke functiebeschrijving biedt houvast, niet alleen bij het werven en selecteren van sollicitanten voor een functie, maar ook bij het beoordelen van medewerkers. De gedragsvoorbeelden zijn een goed hulpmiddel bij het voeren van functioneringsgesprekken en het richting geven aan de ontwikkeling van medewerkers.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

 

Top